Privacy en AVG

Privacyverklaring

Sinds 2018 is AVG van kracht. CMV Excelsior Grijpskerk handelt naar deze wet- en  regelgeving.

Gebruik website

Door deze website te bezoeken conformeert u zich aan de copyright regels die gelden. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CMV Excelsior Grijpskerk worden gekopieerd, worden gebruikt in andere websites, worden verspreid of anderszins worden gebruikt.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies om gegevens van bezoekers te verzamelen, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Er worden geen gegevens van u vastgelegd. Als er cookies worden gebruikt dan zijn dat enkel functionele cookies die door WordPress of WordPress-plugins worden gebruikt om deze website naar behoren te laten functioneren.

Formulieren

Gegevens die u invult in contactformulieren worden gebruikt voor het doel waar deze voor worden ingevuld. Deze gegevens worden via de mail verstuurd naar het bestuur van CMV Excelsior Grijpskerk zodat zij contact met u kunnen opnemen dan wel de juiste persoon binnen CMV Excelsior Grijpskerk kunnen vragen om contact met u op te nemen. Dit staat gelijk aan het rechtstreeks mailen naar de info-mailbox. De ontvangen informatie wordt niet vanzelf verwijderd. Uw gegevens worden echter nergens anders voor gebruikt. Mocht u wensen dat uw mail na gebruik wordt verwijderd, dan kunt u dit in het formulier aangeven.

Browsergegevens

Gegevens van het bezoeken van onze website en de ingevulde gegevens in formulieren alsmede wachtwoorden kunnen door uw eigen browser (internet-programma) worden opgeslagen. U kunt deze gegevens ook zelf verwijderen door in het programma bij de instellingen te zoeken naar privacy. Daar kunt u ook instellen hoe uw eigen PC met deze gegevens om moet gaan. CMV Excelsior Grijpskerk heeft geen inzage in-, of toegang tot deze gegevens.

Ledenpagina

Leden van CMV Excelsior kunnen toegang krijgen tot het ledengedeelte, hiervoor gelden andere privacyregels omdat van de leden de gegevens uiteraard wel worden opgeslagen en bewaard om zo toegang tot het ledengedeelte te kunnen verschaffen. Hoe CMV Excelsior met ledengegevens omgaat staat in het AVG privacy-beleid, dit document is op te vragen bij het bestuur.

Overig

Voor verdere vragen over privacy en AVG kunt u zich wenden tot het bestuur van CMV Excelsior Grijpskerk.

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Contact
    Indien u wilt dat uw gegevens (mail) wordt verwijderd nadat uw vraag/opmerking of verzoek is behandeld en/of er contact met u is geweest, kunt u deze optie aanvinken. Indien de mail is verwijderd kunnen we hier niet meer op terug komen.
    Scroll to top