Geen activiteiten

Helaas hebben wij ook i.v.m. Corona alle activiteiten tot nader order opgeschort. Zodra de situatie dit toelaat zullen wij weer muzikaal van ons laten horen. Tot die tijd, blijf gezond!

Scroll to top