Historie

In het jaar 1904 werd in Grijpskerk Christelijk Fanfarecorps Excelsior opgericht, met 19 leden. Excelsior is altijd een concertcorps geweest, en uit de medailles de prijken op het meer dan honderd jaar oude vaandel blijkt dat in de beginjaren al aan concoursen werd deelgenomen in de eerste afdeling. In de dertiger jaren kwam het korps uit in de afdeling ‘uitmuntendheid’ en na de oorlog zelfs in de ere-afdeling. In de zestiger jaren kwam er een drumband bij en maakte de vereniging op vele fronten furore. Een absoluut hoogtepunt was een tournee van drie en een halve week naar Canada en de Verenigde Staten in 1972. In die tijd had de vereniging 45 leden inclusief de drumband. In 1995 werd de drumband opgeheven.

Heden

Momenteel bestaat de vereniging uit ongeveer 63 leden, inclusief de jeugdleden die enkel nog muzieklessen volgen. 43 leden spelen in het A-orkest, 11 leerlingen spelen, samen met enkele ‘hulpen’ uit het A-orkest, in ‘Jong Excelsior’. De repetities vinden plaats op de maandagavond. In het dorp Grijpskerk neemt "Excelsior" een belangrijke plaats in. Tijdens bijzondere gelegenheden zoals Koningisdag, 4 en 5 mei vieringen, vierdaagse-evenementen, Sinterklaas en Kerst, geeft het korps acte de presence. Verder werkt het af en toe mee aan kerkdiensten en geeft het op gezette tijden een concert. Ook neemt de vereniging regelmatig deel aan concoursen, en niet zonder succes. In 2010 werd hiermee promotie naar de 3e divisie behaald, en in 2013 werd op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade het optreden beloond met maar liefst 90,75 punten, wederom ruim voldoende voor een promotie. Dit keer naar de tweede divisie. In de tweede divisie heeft Excelsior in 2015 en 2016 deelgenomen aan het ONFK. Op 22 juli 2017 heeft Excelsior weer het podium betreden op het WMC en hier heeft het orkest een mooi resultaat gehaald, 88,33 punten. 

Dat de dorpsgemeenschap de vereniging een warm hart toedraagt blijkt wel uit het feit dat rond de driehonderd donateurs jaarlijks een financiële bijdrage geven. Bovendien zetten veel dorpsgenoten maandelijks hun oud-papier bij de weg voor Excelsior, en kan de vereniging met diverse andere acties ook op de medewerking van haar dorpsgenoten en, niet te vergeten, de middenstand rekenen. Hiervoor is Excelsior hen ontzettend dankbaar.

Dirigenten

De vereniging heeft in haar bestaan veel dirigenten gehad. In de beginjaren was E. Sennema uit Grijpkerk dirigent, hij werd opgevolgd door de heer Nieuwenhuis uit Opende. De naam E. Postma is bij velen nog erg bekend en dat is niet verwonderlijk; gedurende de periode van 1930 tot 1962 stond het korps onder zijn leiding. Voordat hij dirigent werd was hij al lid van Excelsior als altsaxofonist. Vele zijn de verhalen over de ervaringen met deze volhouder, onder wiens leiding vele aansprekende resultaten zijn behaald op concoursen, nog altijd bijgebleven. In 1962 nam Siete de Jong het korps onder zijn hoede en gedurende diens dirigentschap kan worden gesproken van een echte bloeiperiode. Siete bleef twintig jaar, werd bij zijn afscheid erelid van de vereniging en bezoekt nog steeds trouw de jaarlijkse concerten. Nadat achtereenvolgens de dirigenten mevrouw G. Meyer en Postmus gedurende enkele jaren voor het korps hadden gestaan kwam in 1990 Mark van Dijk. Na ruim zeven jaar meende hij dat het tijd werd voor fris bloed, hoewel de leden hier bepaald anders over dachten. Hans Toebes, Piet van der Heide en Dirk Vincken kwamen achtereenvolgens om voor het steeds jonger wordende korps te werken. In januari 2003 werd Jappie Kuipers dirigent van Excelsior. Jappie is in het dagelijks leven docent aan de muziekschool en heeft een groot aantal jeugdleden van Excelsior les gegeven. Onder zijn leiding werd enthousiast gemusiceerd. Zaken die voorheen wat uit het oog waren verloren, zoals zuiverheid, samenspel en balans, kregen weer uit zijn mond het advies: luisteren naar elkaar, nog meer luisteren. Dat zijn aanpak resultaat oplevert bleek op het najaarsconcours in Stadskanaal. Hoewel Excelsior meedeed als festivaldeelnemer werd er op het koraal de hoogste puntenwaardering van alle deelnemende korpsen behaald resulterende in een fraai wandbord en glunderende gezichten. Jappie heeft eind juli 2008 besloten om te stoppen bij Excelsior. In 2008 werd de huidige dirigent, Andries de Haan aangesteld, met als ‘opdracht’ van Excelsior een stabiele 3e divisionist met een echte fanfareklank te maken. Met de promotie in 2010 naar de 3e divisie, en de schitterende resultaten met promotie naar de 2e divisie op het afgelopen Wereld Muziek Concours, lijkt deze doelstelling meer dan behaald, of zit er misschien meer in….